Visos teisės saugomos. Vilkaviškio r. Kybartų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vištyčio g. 38, LT-70428 Kybartai, Vilkaviškio r. Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas 190480361, tel. (8 342) 30 589, el. p. kybartuazuoliukas@vilkaviskis.lt

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ veiklos sritis – švietimas. 

 

Lopšelyje-darželyje  „Ąžuoliukas“ vykdomos šios veiklos rūšys:

ikimokyklinis ugdymas, kodas 801010, vykdant ikimokyklinio ugdymo programą;
priešmokyklinis ugdymas, vykdant priešmokyklinio ugdymo programą.

 

Įgyvendinamos specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams pritaikytos programos ir neformaliojo švietimo programa.

 

Nuo 2010 metų Įstaiga priklauso respublikinei ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijai „Sveikatos želmenėliai“.

 

Įgyvendinama tarptautinė programa „Zipio draugai“ (daugiau informacijos apie programą galima rasti VŠĮ „Vaiko labui“ interneto svetainėje http://www.vaikolabui.lt/)

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

ASOCIACIJOS „SVEIKATOS ŽELMENĖLIAI“ NARIŲ 2019–2020 METŲ VEIKLOS PLANAS