Visos teisės saugomos. Vilkaviškio r. Kybartų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vištyčio g. 38, LT-70428 Kybartai, Vilkaviškio r. Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas 190480361, tel. (8 342) 30 589, el. p. kybartuazuoliukas@vilkaviskis.lt

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – Violeta Murauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Vaiko gerovės komisijos sekretorė – Gitana Kentnerienė, sekretorė.

 

Nariai:

Vilma Burauskienė, auklėtojo padėjėja, tėvų atstovė;

Roma Ciplijauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Gudkaimio skyriuje;

Jolanta Mikailaitė, socialinė pedagogė, vaiko gerovės komisijos pirmininko pavaduotoja;

Inga Sasnauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Daiva Rinkevičinė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Gitana Kentnerienė, vaiko gerovės komisijos posėdžių sekretorė.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKA

 

UGDYTINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

LANKSTINUKAS APIE KYBARTŲ MOKYKLOS-DARŽELIO "ĄŽUOLIUKAS" VAIKO GEROVĖS KOMISIJĄ

 

REKOMENDACIJOS MOKYKLOMS DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO KRITERIJŲ IR VEIKSMŲ, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE

 

REAGAVIMO Į PATYČIAS AR KITOKĮ SMURTINĮ ELGESĮ MOKYKLOJE ATMINTINĖ